top of page

INFO

Pracownia MNA - powstała z inicjatywy Magdaleny Nowak,

która ukończyła studia na wydziale Architektury i Urbanistyki Politechniki Warszawskiej w 1999 r,  potem zdobyła wieloletnie doświadczenie pracując w renomowanych biurach architektonicznych, zarówno w Polsce jak i za granicą,


W 2006 roku uzyskane Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń - które umożliwiły jej prowadzenie niezależnej działalności projektowej.

OFERTA

Pracownia  M N A - Magdalena Nowak A R C H I T E K T
zajmuje  się  pełną  obsługą  inwestycji  budowlanych.

W ramach działalności zakres naszych usług obejmuje projektowanie we wszystkich fazach realizacji inwestycji:

- analizy i konsultacje

- projekty koncepcyjne

- projekty  BUDOWLANE  do  Pozwolenia  na  Budowę

- projekty przetargowe

- projekty wykonawcze

- projekty powykonawcze

- projekty wnętrz

- nadzór autorski

 


Powierzone zamierzenia inwestycyjne wraz z wymaganymi dokumentami i specyfikacjami technicznymi realizujemy przy współpracy specjalistów poszczególnych branż:

- konstruktorów

- instalatorów

- geodetów

- technologów - w zależności od specyfiki projektu

- rzeczoznawców  BHP, PPOŻ, SANEPID

- kosztorysantów

- projektantów zieleni

Zapewniamy pełną koordynację międzybranżową, a na etapie realizacji inwestycji nadzór autorski oraz efektywną współpracę z wykonawcami.
 
Szeroki zakres usług, profesjonalizm, terminowość dopełnia nasze elastyczne podejście do indywidualnych potrzeb  Inwestorów.

 

Portret 4-5 cb.jpg

ARCHITEKT

MAGDALENA  NOWAK

 

Ukończyła studia magisterskie na wydziale Architektury i Urbanistyki na Politechnice Warszawskiej w 1999 r.

W 2006 roku uzyskała Uprawnienia Budowlane do projektowania bez ograniczeń.

mna24@tlen.pl

A R C H I T E K T   G Ł Ó W N Y
mgr inż. arch. Magdalena Nowak


K w a l i f i k a c j e                                                                                                                .
1999  - STUDIA WYŻSZE - Wydział Architektury i Urbanistyki
               Politechniki Warszawskiej
2003 - STUDIA PODYPLOMOWE - MENADŻERSKIE na SGH
                (Szkoła Główna Handlowa)
2006 - UPRAWNIENIA BUDOWLANE w specjalności architektonicznej
               do projektowania bez ogranicz  - Nr ew. upr. MA/028/06
2007  - UPRAWNIENIA BUDOWLANE do kierowania robotami
                budowlanymi bez ograniczeń w specjalności architektonicznej
                Nr ew. upr. MAZ/0236/OWOA/07

K u r s y   i   s z k o l e n i a                                                                                                 .
1999   - Zarządzanie projektami w warunkach integracji europejskiej
2009  - Ocena Energetyczna Budynków
2010   - Zintegrowany kurs na samodzielnego księgowego z

                zagadnieniami kadrowo-płacowymi, obsługą programu

                Symfonia i MS Excel
2011    - Certyfikat ukończenia Akademii Efektywnego Projektowania
                w systemach CAD

IDEA

Otwartość na potrzeby klientów w połączeniu ze świadomością potrzeb przyszłych, bezpośrednich jak i pośrednich użytkowników pozwala tworzyć projekty, które zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz harmonizują przestrzeń.

bottom of page