wybrane  projekty

Zrealizowane w ramach Pracowni MNA

jak i podczas współpracy z innymi pracowniami.

Miodowa 5.jpg

Dom jednorodzinny w Brwinowie przy ulicy Miodowej.

Inwestor prywatny

Powierzchnia użytkowa 210 m2

Dom jednorodzinny w Grodzisku Maz.

przy ulicy Cyraneczki

Inwestor prywatny

Powierzchnia użytkowa 300 m2

Słominskiego_-_04.jpg

Budynek mieszkalno - usługowy w Warszawie przy ul. Słonimskiego.

Inwestor prywatny

Powierzchnia użytkowa 19 000 m2

Biblioteka BUG - 03.jpg

BUG - Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego w Sopocie.

Inwestor - Uniwersytet Gdański

Powierzchnia Użytkowa  15 000 m2

J a k o ś ć   p r z e s t r z e n i   s t a n o w i   o   j a k o ś c i   n a s z e g o   ż y c i a   !