top of page

J a k o ś ć   p r z e s t r z e n i   s t a n o w i   o   j a k o ś c i   n a s z e g o   ż y c i a   !

wybrane projekty

Zrealizowane w ramach Pracowni MNA

lub  we współpracy z innymi  firmami.

12 - Miodowa 5_edited_edited.jpg

Dom jednorodzinny w Brwinowie przy ulicy Miodowej.

Inwestor prywatny

Powierzchnia użytkowa 210 m2

Projekt Pracownia MNA

11 IMG_20211015_122243 - 1b - 1_edited.jpg

Dom jednorodzinny w Grodzisku Maz.

przy ulicy Cyraneczki

Inwestor prywatny

Powierzchnia użytkowa 300 m2

Projekt - Pracownia  MNA

10 - 20211029_154006a !!!_edited.jpg

Zespół mieszkaniowy z usługami

w Warszawie - na Woli - przy ul. Nakielskiej, Fort Wola

Powierzchnia użytkowa ok. 95 000 m2

Współpraca z pracownią Architekci Dawidczyk & Partnerzy Sp. z o.o.

9 - EUR 00.jpg

Zespół wystawienniczO - usługowy w Rzymie

Powierzchnia użytkowa ok. 4 000 m2

Współpraca z pracownią Schiattarella Sp. z o.o. - z Rzymu

7 - Piękna 00_edited.jpg

Modernizacja budynku biurowo - usługowego

Powierzchnia Użytkowa  ok. 2000 m2

Współpraca z pracownią PRC Architekci Sp. z o.o.

6 - ZLOTE TARASY - 00a_edited.jpg

Zespół handlowo - usługowo - biurowy ZŁOTE TARASY

w Warszawie przy ul. Złotej

Powierzchnia użytkowa ok. 95 000 m2

Współpraca z Generalnym Wykonawcą - SKANSKA Sp. z o.o.

5 - Vita Park-00_edited.jpg

Budynek mieszkalno - usługowy

w Warszawie przy ul. Słomińskiego

Współpraca z pracownią JEMS Architekci Sp. z o.o.

oraz firmą Viterra Development Sp. z o.o.

4 - Słominskiego 00.jpg

Budynek mieszkalno - usługowy w Warszawie przy ul. Słonimskiego.

Powierzchnia użytkowa 19 000 m2

Współpraca z pracownią JEMS Architekci Sp. z o.o.

3 - Stawki - 00_edited.jpg

Budynek mieszkalno - usługowy

w Warszawie przy ul. Stawki

Powierzchnia użytkowa 12 000 m2

Współpraca z pracownią JEMS Architekci Sp. z o.o.

2 - Biblioteka BUG - 00.jpg

BUG - Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego

w Gdańsku, przy ulicy Grunwaldzkiej

Inwestor - Uniwersytet Gdański

Powierzchnia Użytkowa  15 000 m2

Współpraca z pracownią Archico-Projekt Sp. z o.o.

8 - La Spezia 00_edited.jpg
1 - Hotel Bydg-1 - 00.jpg
0 - KFC Krakow 00_edited.jpg

I n s p i r u j ą c a    A R C H I T E K T U R A

bottom of page